Literatuur

De onderstaande lijst is niet uitputtend. Het is geen overzicht van alle literatuur die er op het gebied van de studieadvisering voorhanden is.

Opgenomen is literatuur die wordt gebruikt, kan worden gebruikt of is gebruikt bij het cursusprogramma van de LVSA. De literatuur kan thematisch weergegeven worden. De thema's corresponderen met de thema's van de cursussen. Mocht je een interessante toevoeging hebben, neem dan contact met ons op.

De paradox van keuzes: hoe teveel een probleem kan zijn

De paradox van keuzes: hoe teveel een probleem kan zijn

Barry Schwartz Utrecht 2004

Meer keuzes betekent meer mogelijkheden, maar ook meer twijfels. Aan de hand van een groot aantal psychologische onderzoeken laat Barry Schwartz zien waarom het ons zoveel moeite kost om keuzes te maken, vooral als het aanbod groot is. Hij beschrijft de trends daarin van de 21e eeuw en geeft ook tips om succesvol te kiezen.

ISBN10: 9035132696

Bij de Les - Magazine voor leerlingbegeleiding en schooldecanaat

Bij de Les - Magazine voor leerlingbegeleiding en schooldecanaat

NVS-NVL Utrecht

Tien maal per jaar verschijnt bij de NVS-NVL het informatieve, inspirerende en opiniërende onderwijsblad Bij de Les. Bij de Les staat midden in het onderwijs en volgt trends en ontwikkelingen op de voet. U kunt artikelen lezen over loopbaanvraag­stukken, levensloopaangelegenheden, maar ook over onderwijskundige ontwikkelingen. De kernredactie en buitenkring van docenten en decanen met journalistieke ervaring belichten het onderwijs steeds kritisch, vanuit het hart van de vereniging. In het tijdschrift komen mensen aan het woord die in de onderwijspraktijk staan. Hun gedachten, ideeën en concepten zijn direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk. Ook schrijven enkele vaste columnisten over hun visie op het onderwijs. Lezers van Bij de Les zullen na elk nummer anders tegen hun vak aankijken. De onderwijspraktijk verandert dagelijks, verandert u met ons mee?

Bezoek de website

Het puberende brein

Het puberende brein

Eveline Crone Amsterdam 2008

Het brein van de adolescent is nog volop in ontwikkeling. Daardoor zijn pubers in staat tot grootse dingen (bv. muzikaal en sportief), maar kunnen ze erg slecht vooruit kijken, structureren en risico's inschatten. De adolescentie wordt belicht vanuit verschillende wetenschappelijke onderzoeken. Doel van het boek is die wetenschappelijke kennis toepasbaar te maken.

ISBN10: 9035132696

Binding

Binding

Handicap en Studie Utrecht

Binding is een uitgave van handicap+studie, expertisecentrum voor onderwijs en handicap. Deze stichting stimuleert de deelname van jongeren met een handicap of chronische ziekte aan het hoger onderwijs. Er moeten meer jongeren met een handicap of chronische ziekte gaan studeren en zij moeten de opleiding van hun eigen keuze succesvol kunnen afronden.

Artikelen verschijnen op www.handicap-studie.nl. Binding verschijnt 4 keer per jaar. 

Protocol overgang leerlingen met autisme

Protocol overgang leerlingen met autisme

Nederlands Jeugdinstituut Den Bosch 2007

Het protocol is bedoeld om de overgang van leerlingen met autisme in het voortgezet onderwijs naar een vervolgopleiding in het mbo, hbo of universiteit in goede banen te leiden. Het biedt een algemeen stappenplan dat ingebed moet worden in de interne zorgstructuur en begeleiding van een school of opleiding.

Het bijgevoegde artikel  is een samenvatting. Het protocol kan opgevraagd worden bij PKC groep

Artikelen

De Grenzeloze Generatie en de eeuwige jeugd van hun opvoeders

De Grenzeloze Generatie en de eeuwige jeugd van hun opvoeders

Frits Spangenberg en Martijn Lampert Amsterdam 2009

Elke generatie heeft zijn eigen thematiek en kenmerken die de auteurs beschrijven. In het boek veel aandacht voor de generatie die na 1986 is geboren; wat maakt dat deze mensen vaak gericht zijn op uiterlijkheden en dat ze (eigenlijk) veel behoefte hebben aan grenzen en structuur?
Het boek bestaat uit drie delen: een beschouwing van de huidige samenleving en een presentatie van onderzoeksgegevens, het verhaal van jongeren, ouders en deskundigen en in het afsluitende deel aanbevelingen voor maatschappelijke verbeteringen.

ISBN10: 904680674X

Dit boek is ook verkrijgbaar als e-boek.

Transfer - Vakblad voor indernationale samenwerking in hoger onderwijs en onderzoek

Transfer - Vakblad voor indernationale samenwerking in hoger onderwijs en onderzoek

Uitgeverij Samson HD Alphen a/d Rijn

Transfer is een onafhankelijk vakblad over internationale samenwerking in hoger onderwijs en onderzoek. Transfer is een uitgave van Kluwer in samenwerking met de Nuffic.

Een gratis abonnement is aan te vragen via de website

Kwaliteit in studiebegeleiding

Kwaliteit in studiebegeleiding

Marith Meijer, Aart Claassens, Elisa Zondervan Utrecht 2015

Naar aanleiding van een onderzoek naar de kwaliteit van studiebegeleiding in het hoger onderwijs formuleert ISO enkele aanbevelingen.

Lees ook meer op de ISO-website.

Nieuwsbrief Aansluiting VWO-WO

VSNU Utrecht

Deze nieuwsbrief van het Informatiseringscentrum Aansluiting VWO-WO van de VSNU bericht over actuele ontwikkelingen op het gebied van de aansluiting tussen het voorgezet onderwijs en de universiteiten. De nieuwsbrief komt eenmaal in de drie maanden uit en wordt, op verzoek, gratis toegestuurd. Neem voor meer informatie contact op met:

Psychologische gespreksvoering

Psychologische gespreksvoering

G. Lang en H. T. van der Molen Soest 2003

Dit boek is een standaardwerk op het gebied van de theoretische achtergronden van het functioneren van mensen. In de eerste plaats willen de auteurs het inzicht vergroten in de theorieën die de hulpverlener houvast bieden bij zijn handelen. Het tweede doel is een overzicht te geven van het arsenaal aan concrete vaardigheden, dat nodig is voor het voeren van een hulpverleningsgesprek.
Op bijhorende website kan na aankoop van het boek ingelogd worden om vaardigheden verder te oefenen.

ISBN10:9024402026

Blik op de toekomst

Blik op de toekomst

Aart Claassens, Rosa Litjens Utrecht 2015

Wat kunnen opleidingen in het hoger onderwijs doen om de aansluiting met de maatschappij/arbeidsmarkt te verbeteren?

Het slimme onbewuste

Het slimme onbewuste

Ad Dijksterhuis Amsterdam 2007

Waarom helpt nadenken vaak niet bij het nemen van beslissingen? Waarom vinden we een liedje dat al weken op nummer 1 staat in de hitlijsten leuker dan een liedje dat we voor het eerst horen? En hadden Mozart en Einstein een beter functionerend bewustzijn dan wij, of was het hun onbewuste dat hen tot genieën maakte? We plaatsen het bewustzijn op een voetstuk, zien het als de kroon op de evolutie en denken dat het ons onderscheidt van andere dieren: dat het ons verstandig en rationeel maakt, dat het de baas is in ons brein en dat het ons gedrag stuurt. Ons onbewuste daarentegen zien we als ondergeschikt. Het is niet meer dan een hulpje van het bewustzijn. Freud zag het al als een vergaarbak van ellendige herinneringen en dierlijke driften die door het bewustzijn beteugeld moeten worden. Het slimme onbewuste laat zien dat deze zienswijze onzinnig is en dat juist het onbewuste allesbepalend is. Ons onbewuste stuurt (met een verwerkingscapaciteit die ongeveer 200.000 keer zo groot is als die van het bewustzijn) ons gedrag, ons denken en onze gevoelens.

Dit boek is ook verkrijgbaar als e-boek.

ISBN10: 9035139437

The secret to raising smart kids

The secret to raising smart kids

Carol S. Dweck Scientific American 2015

Een interessante visie op hoogbegaafdheid en hoe als ouders en begeleiders daarmee om te gaan.

Helping college students succeed: a model for effective intervention

Helping college students succeed: a model for effective intervention

G. Hirsch Philadelphia 2001

Helping College Students Succeed. A Model for Effective Intervention combineert theoretische uitgangspunten met praktische deskundigheid. Soms moet de Amerikaanse aanpak enigszins worden 'vertaald' in een meer Nederlandse, maar meestal zijn de voorbeelden zeer toepasbaar. Het boek is een aanrader voor zowel beginnende als gevorderde studentenbegeleiders.

ISBN10: 1560328525

Dit boek is ook verkrijgbaar als e-boek.

Counsellende gespreksvoering in perspectief

Gerard Wijers 2004

Eigen uitgave.

Vertel mij je verhaal

Vertel mij je verhaal

Puck van der Land Haarlem 2002

Gebrek aan motivatie, uitstelgedrag, faalangst, studiekeuzeproblemen, seksueel misbruik, rouwverwerking: het kan allemaal voorkomen in het leven van studenten. Wie allereerst luistert naar wat zij vertellen, hort niet alleen de concrete problematiek, maar vindt in hun levensverhaal vaak onverwachte verbanden die kunnen leiden tot verheldering, verandering en persoonlijke groei. Hoe belangrijk de relatie met de ouders of andere familie is om volwassen te worden en met succes een studie af te ronden, wordt in dit boek naar voren gebracht.

ISBN10: 9060207955

Interventies uitval en rendement

Interventies uitval en rendement

Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek Den Haag 2014

Deze notitie bevat een overzicht van de belangrijkste literatuur met betrekking tot interventies gericht op het verminderen van de uitval en het verhogen van het rendement. Het betreft onderzoek zowel in Nederland verricht als in het buitenland. De nadruk ligt op recent onderzoek (2000 – 2014). Ook wordt een overzicht gegeven van maatregelen die hogescholen en universiteiten in Nederland hebben genomen dan wel gaan nemen.

Counseling the procrastinator in academic settings

Counseling the procrastinator in academic settings

Henri C. Schouwenburg, Clarry Lay, Timothy A. Pychyl en Joseph R. Ferrari Washington DC 2004

Uit onderzoek in Noord-Amerika blijkt dat bij 70% van de studenten uitstelgedrag voorkomt. In Counseling the procastinator in Academic Settings zijn verschillende begeleidingsmethoden beschreven die voor verandering kunnen zorgen. De auteurs geven een overzicht van recent onderzoek en presenteren theorieën over uitstelgedrag.

ISBN10: 1591471079 

Faalangst in de klas: ideeën en handelingsscenario’s voor de gemotiveerde leraar

E. Depreeuw Alphen a/d Rijn 1998

Handboek Leerlingenbegeleiding, Aflevering 22 (38 pp.)

Artikelen

Kwaliteiten: een verfrissende kijk op eigen-aardigheden

Kwaliteiten: een verfrissende kijk op eigen-aardigheden

Peter Gerrickens ’s-Hertogenbosch 1997

Makkelijk leesbaar boek met een hoofdstuk over karakterstructuren. Een prima kennismaking om in het kort een idee te krijgen waarover het gaat en hoe karakterstructuren doorwerken in communicatie en contact. Vooral de herkenbaarheid en de praktische invalshoek kenmerken de beschrijving. 
Onderwerpen die in dit boek aan bod komen zijn onder andere: kwaliteiten in de knel, weerstand, karakterstructuren, latente kwaliteiten opsporen, omgaan met vervormingen, bezieling en visie.

Op de bijhorende website is onder andere het kwaliteitenspel te bestellen.

ISBN10: 9062290817

Faalangst in de klas: een werkbaar verklaringsmodel

E. Depreeuw Alphen a/d Rijn 1996

Handboek Leerlingenbegeleiding, Aflevering 18 (2/1-2/28).

Artikelen

Tussen feit en fictie: de narratieve benadering van loopbaanvraagstukken

Tom Luken Meppel 1996

Loopbaan, jaargang 1, nr. 8.

Loskomen, teruggaan naar wie we in wezen zijn

Loskomen, teruggaan naar wie we in wezen zijn

Els Kikke Bres 2003

Loskomen is een rondleiding door de doolhof van conditioneringen die ons antwoord zijn op onze allereerste levenservaringen. Deze conditioneringen zijn strategieën geworden, die ons karakter en onze levenswijze gevormd en vaak beperkt hebben.
Met verschillende voorbeelden worden karaktertypen, hun strategieën en typerend gedrag toegelicht. Dankzij de vele voorbeelden is dit een prettig leesbaar boek. 

ISBN10: 9062290817

Competenties in en voor de loopbaan

Jeroen Onstenk Meppel 1998

Loopbaan, jaargang 3, nr. 5.

Artikelen

Innerlijke Leiding: de kunst om de innerlijke stem te volgen tot in de dagelijkse praktijk

Innerlijke Leiding: de kunst om de innerlijke stem te volgen tot in de dagelijkse praktijk

Hanneke Korteweg-Frankhuisen en Hans Korteweg Juwelenschip 1989

In dit boek worden in twee hoofdstukken de karakterstructuren behandeld. In het eerste hoofdstuk gaat men nader in op het ontstaan van karakterstructuren, in het tweede worden de afzonderlijke structuren beschreven. De schrijvers hebben een spirituele invalshoek om te kijken naar de mens en zijn groei. 

ISNB10: 9021584336

Leren over leven in loyaliteit: over contextuele hulpverlening

Leren over leven in loyaliteit: over contextuele hulpverlening

May Michielsen, Wim van Mulligen en Leen Hermkens Amertsfoort 1998

In dit handboek contextuele therapie wordt in drie hoofdstukken het gedachtegoed van de contextuele therapie uitgelegd. In het eerste hoofdstuk staat het begrippenkader centraal, in het tweede hoofdstuk worden de consequenties voor de psychologische praktijk uiteengezet. Meer specifieke problematieken als sociale angst en verlegenheid komen in het derde hoofdstuk aan bod.

ISBN10: 9033440091

Alle liefde is economie

Alle liefde is economie

Steven Pont Amsterdam 2006

Steven Pont ziet liefde als een sociale deal. Je accepteert acties van mensen om je heen, omdat zij ook wat van jou accepteren. Voor wat, hoort wat. Er ontstaat een disbalans wanneer we het gevoel hebben dat de sociale 'ruilhandel' niet eerlijk verloopt.
Het boek leest heel gemakkelijk en vormt een verfrissing voor elke relatie.
Veel literatuurverwijzingen en verdere leestips.

ISBN10: 9022546888

Het maken van een multiple choice-tentamen

Het maken van een multiple choice-tentamen

Rob Topman Rotterdam 1995

In de reeks 'Studeren' publiceert NRC Handelsblad beknopte handleidingen voor studenten van universiteiten en hogescholen. In vijf korte hoofdstukjes legt de auteur uit, wat voor problemen zich kunnen voordoen bij het afleggen van tentamens. Opmerkelijk is, dat de gegeven adviezen, systematisch en handig gerangschikt, voor alle tentamens en examens gelden. De vorm (in dit geval een multiple choice) blijkt volstrekt ondergeschikt aan algemene adviezen: goede voorbereiding, tijdsplanning, systematiek etc. Het weten van de gang van zaken staat nog niet gelijk met de toepassing. Relativering past, aldus de auteur, bij algemene adviezen voor individuele gevallen. 

ISBN10: 9050189911

De liefdesladder

De liefdesladder

E.M. van de Eerenbeemt Amsterdam 2004

Familiebanden zijn sterk. In 'De liefdesladder' laat Else-Marie van den Eerenbeemt zien dat de relatie met ouders, grootouders, broers en zussen van niet te onderschatten belang is. Hoe moeilijk en ingewikkeld die banden soms ook zijn, het is zinvol om op zoek te gaan naar een evenwichtige wisselwerking tussen geven en nemen, rechten en verplichtingen, solidariteit en loyaliteit. Aan de hand van talloze voorbeelden verschaft Van Eerenbeemt de lezer inzicht in het ogenschijnlijk ondoorgrondelijke proces van familiekwesties en legt zij de mechanismen bloot die van invloed zijn, in positieve en negatieve zin, op onderlinge en nieuwe relaties.

Ontwikkelingen in de contextuele therapie

Ontwikkelingen in de contextuele therapie

Terry Hargrave en Franz Pfitzer Leuven (België) 2005

Contextuele familietherapie is een diepgaande en verstrekkende benadering, die een omvattende theorie biedt om autonomie en verbondenheid te integreren en in balans te brengen. Ze stelt therapeuten in staat om problemen in menselijke relaties te behandelen door de krachten van vertrouwen, rechtvaardigheid en vrijheid aan te spreken. In een bondige en heldere taal en met toegankelijke voorbeelden laat dit boek zien dat de contextuele theorie toegepast kan worden bij verschillende individuele en gezinsproblemen, zoals depressie, angst, druggebruik, langdurige emotionele pijn en relationele moeilijkheden.

Spreken in het openbaar

Spreken in het openbaar

Klaas Wietzema en Patricia Jansen Amsterdam 2004

Met dit boek leer je stap voor stap hoe je op de juiste manier een presentatie kunt voorbereiden en houden. Ook interessant voor ervaren sprekers.
Aan de hand van de checklists achter in het boek is het mogelijk een presentatie goed en snel voor te bereiden. Tips voor zowel de beginnende als de gevorderde spreker zorgen ervoor dat goede presentatoren nóg beter worden.

Bij het boek worden een interactieve PowerPoint-cursus en MasterPointer-software gratis geleverd.

ISBN10:9043016152

10 days to more confident public speaking

10 days to more confident public speaking

The Princeton Language Institute en Lenny Laskowski New York (VS) 2001

Toegankelijk en makkelijk leesbaar boek, waarbij in stappen alle belangrijke aspecten van spreken in het opnebaar worden doorgenomen. Veel tips en voorbeelden. 

ISBN10: 0446676683

Leren leven en studeren: psychologische hulp in studententijd

Leren leven en studeren: psychologische hulp in studententijd

L. Sommeling Assen 2001

In de leeftijdsfase van 17-25 jaar worden vrij definitieve keuzen gemaakt op belangrijke levensgebieden. De leeftijdsgroep stelt specifieke eisen aan de hulpverlener: aan de wijze waarop hij met hen omgaat en aan zijn kennis van wat bij hen speelt. 
Studentendecanen, studieadviseurs en docenten vinden in dit boek adviezen voor omgang met persoonlijke problemen van studenten en overwegingen over al dan niet verwijzen. Een apart hoofdstuk wordt aan ouders gewijd; zij zijn immers een veelbesproken onderwerp in behandelingen van jongvolwassenen. Beleidsmakers van Universiteit, HBO en anderen die te maken hebben met de leeftijdsgroep van 17-25 jarigen vinden argumenten in dit boek voor het belang van psychologische hulpverlening binnen een onderwijsinstelling.

Uitgangspunt is dat deze service zich niet kan beperken tot hulp bij zuivere studeerproblemen, maar ook de persoonlijke problematiek wordt daarbij betrokken.

ISBN10: 9001789188

Studieplanning

Studieplanning

H.C. Schouwenburg en J.T. Groenewoud Groningen 1997

In dit boek wordt een praktische methode van studieplanning uiteengezet die jongerejaars studenten aan zowel universiteit als hbo-scholen een uitstekende basis geeft voor een effectieve aanpak van de studie. Ook studenten met uitstelproblemen kunnen in dit boek aanknopingspunten vinden om deze neiging te overwinnen. Een uitgave in de Hoger Onderwijs Reeks.

ISBN10: 9001789188

Studieproblemen: een visie op het begeleiden van studenten in het hoger onderwijs

Studieproblemen: een visie op het begeleiden van studenten in het hoger onderwijs

André Baars Den Haag 2009

Dit boek is geschreven voor iedereen die het als een uitdaging ziet om studenten met hardnekkige studieproblemen goed te begeleiden. Wat te doen wanneer standaard ondersteuning geen effect heeft? Inhoudelijke begeleiding in de vorm van herhalingen en extra uitleg levert bijvoorbeeld niets op. Vaardigheidsbegeleiding, waarbij studiestrategieën worden aangeboden, kan de student volgen maar niet in de praktijk brengen. Het is ook volstrekt onduidelijk of de ervaren sociaal-emotionele problemen, bijvoorbeeld faalangst of motivatietekort, de oorzaak of juist het gevolg zijn van de studieproblemen. Kortom; studieproblemen kunnen complex en ondoorzichtig zijn. Wat betekent dit voor de begeleiding? De zoektocht naar het antwoord hierop begint bij het individuele leerproces. Hoe leren wij en wat wordt er geleerd? Het eindigt met een systematische uiteenzetting van complex studeergedrag. Studieproblemen kunnen ingewikkeld zijn maar ze bevatten altijd een logica. Door deze te ontrafelen en er op aan te sluiten, is de weg vrij voor effectieve begeleiding. 

ISBN10: 9047301315

Studiemethoden

Studiemethoden

B. van Hout Wolters, P. Jongepier en A. Pilot Groningen 1988

Uitgebreide aandacht voor studiemethoden met praktische suggesties, voorbeelden en oefeningen. Een uitgave in de Hoger Onderwijs Reeks.

ISBN10: 9001411908

Doe het vandaag! Stap voor stap je uitstelgedrag te lijf

Doe het vandaag! Stap voor stap je uitstelgedrag te lijf

Tanja van Essen en Henri C. Schouwenburg Tiel 2004

Een zelfhulpboekje voor mensen die hun uitstelgedrag aan willen pakken. Naast een korte beschrijving van theoretische achtergronden en oorzaken van uitstelgedrag, is er aandacht voor wat je aan uitstelgedrag kunt doen. Met o.a. het gebruik van time-management technieken, technieken uit de R.E.T en uit de Oplossingsgerichte Training.

ISBN10: 902095833X

Persoonlijk tijdmanagement

Persoonlijk tijdmanagement

Marion E. Haynes Schoonhoven 2000

Weinig is zo vervelend als het gevoel dat je tijd tekortkomt voor dingen die je belangrijk vindt. Zowel privé als op het werk is het daarom van groot belang om manieren te vinden om daarmee om te gaan. Dit boek is daarbij een handig hulpmiddel. Het behandelt de voornaamste principes van tijdmanagement en biedt vele praktische adviezen en tips om tijdrovende bezigheden efficiënt te managen. Eerste vereiste is dat je kritisch kijkt naar je eigen gewoonten in e omgang met tijd. Pas als die in kaart zijn gebracht is het mogelijk om gericht aan de slag te gaan en de principes van tijdmanagement effectief op Je eigen situatie toe te passen. Belangrijke elementen die in dit boek aan de orde komen zijn onder andere: technieken van een effectieve planning; prioriteiten stellen; voorbeelden van je bezigheden, optimaal benutten van je persoonlijke energie. Met de oefeningen in dit boek krijg je de basisvaardigheden van persoonlijk tijdmanagement snel in de vingers. Het is de ideale manier om in korte tijd grip te krijgen op je activiteiten.

Nog slimmer! Wegwijzer voor efficiënt en effectief studeren

Nog slimmer! Wegwijzer voor efficiënt en effectief studeren

M. Pol Amsterdam 2008

Op het moment dat een student tegen problemen aanloopt, stel je als professional de logische vraag: ‘Waar denk je dat het door komt?’ Niet zelden heeft de student daar geen antwoord op. Simpelweg omdat hij niet bekend is met de vele factoren die studievoortgang beïnvloeden. De Cirkel van Academisch Succes die in dit boekje wordt gepresenteerd brengt zo’n beetje alles in kaart wat het studeren kan bemoeilijken én bespoedigen. Dit boekje biedt daarmee een prima handvat voor gesprekken met studenten. Het helpt zowel om de student sneller te laten begrijpen waar de schoen wringt en wat er gedaan kan worden om het probleem te verhelpen. Het boekje kan gebruikt worden als diagnose-instrument (‘Noteer naar aanleiding van dit boekje een top 3 van elementen die je blijkbaar al goed aanpakt, en een top 3 van elementen waar je nu van ziet dat daar nog winst te behalen valt), als handvat voor het gesprek met de student en als ondersteuning bij trainingen ‘Studievaardigheden’.

Op de bijbehorende website vind je meer informatie.

ISBN10: 9086592295

Een zaak van betekenis: Loopbaandienstverlening in een nieuw perspectief

Een zaak van betekenis: Loopbaandienstverlening in een nieuw perspectief

F. Meijers & G.A. Wijers Leeuwarden 1997

In compacte taal wordt de theorie van de huidige loopbaanbegeleiding aan universiteiten (en andere instellingen) hier weergegeven. In hoofdstuk 1 worden de redenen voor het doen van loopbaanbegeleiding uiteengezet; in 2 is vooral het levensthema en de uiteenzetting van het gebruik van arbeidsgebieden van belang; in hoofdstuk 3 gaat het om de vraag waarom en hoe doe je loopbaanbegeleiding in het kader van een onderwijsinstelling. Lezen t/m p. 40.

ISBN10: 9076065136

Breng beweging in je loopbaan

Breng beweging in je loopbaan

M. Kuijpers Amsterdam 2005

De schrijfster gaat in op vijf aandachtsgebieden die binnen de loopbaan een essentiële rol spelen: motieven, kwaliteiten, de wereld van de arbeid, netwerken en sturen. Kuijers is een van de weinige auteurs die nadrukkelijk een verbinding legt tussen het sturen van de loopbaan en leerprocessen en een leven lang leren. Als doe-het-zelfboek is dit boek vooral toegankelijk voor professionals.

ISBN10: 9052614776

Arbeid kiezen en delen: loopbaanoriëntatie en begeleiding

Arbeid kiezen en delen: loopbaanoriëntatie en begeleiding

A. Martens en R. Spijkerman Alphen a/d Rijn 2000

Dit is een praktijkboek voor leraren, mentoren en schooldecanen die zich met loopbaanoriëntatie en -begeleiding bezighouden. Met name hebben de auteurs de nieuwe opvattingen over loopbaanoriëntatie voor jongeren toegankelijk gemaakt. Het boek is in eerste instantie gericht op het voortgezet onderwijs, maar ook uitstekend te gebruiken in de eerste fase van het Hoger Onderwijs.

ISBN10: 9014067607

Interculturele communicatie

Interculturele communicatie

D. Pinto Houten 2004

In dit boek wordt inzichtelijk gemaakt hoe de culturele normen en waarden, meer dan de taal, bepalend zijn voor denken, communiceren en handelen en hoezeer deze normen en waarden verschillen tussen westers en niet-westers georiënteerde burgers. In dit boek zijn 41 cases opgenomen ter illustratie van het theoretische gedeelte van het boek.

ISBN10: 9031342955

Culture matters

Culture matters

Jeanine Hermans en Margaret D. Push Amsterdam 2004

Dit boek geeft een theoretisch framewerk waarbinnen kennis en ervaring op intercultureel gebied begrepen en geordend kan worden. Met name toegepast op internationale scholing.

Meer informatie: eaie.org, European Association for International Education.

Boeken

De draad van Ariadne: begeleiding begeleid

De draad van Ariadne: begeleiding begeleid

Binnert Boeke, H. Feiertag, H. van Gelder, A. Heuvel en C. de Koning Enschede 2005

Ingegaan wordt op het begrip psychische handicap. Hoe kunnen psychische problemen bij studenten worden opgespoord, met name in een eerste gesprek, en hoe kunnen deze studenten worden begeleid. De meest voorkomende stoornissen bij studenten worden vervolgens besproken. Voor mensen die in hun dagelijks werk te maken hebben met disfunctionerende studenten is dit boek een goede handleiding in de theorie en de praktijk van de herkenning en begeleiding van studenten met psychische problemen. Dit boekje is nu te bestellen voor 22,50 euro (incl. 6 % BTW en verzendkosten). Je kunt daartoe een mailtje met vermelding van je naam en adres sturen naar studentenbegeleiding@utwente.nl o.v.v. 'De draad van Ariadne', waarna het boekje met de rekening zo spoedig naar je zal worden verzonden.

Boeken

Wrijfpunten: cultuurverschillen als bron van irritatie

Wrijfpunten: cultuurverschillen als bron van irritatie

Marilyn Warman en Janneke Tilma (red.) Den Haag 2000

Tussen mensen uit verschillende culturen, die een tijdje met elkaar optrekken, kunnen gemakkelijk misverstanden en wrijvingen ontstaan. Niet alleen door taalproblemen, maar ook door het feit dat men de dingen in elke cultuur weer anders beleeft of doet. Deze publicatie van de Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs, is speciaal bestemd voor Nederlanders die buitenlandse gasten ontvangen en begeleiden. Het gedrag van de buitenlandse gast kan voor de Nederlander raadselachtig of irritant zijn, maar omgekeerd is dat natuurlijk ook dikwijls het geval. Dit boekje bevat praktische informatie over cultuurverschillen met betrekking tot thema's als hygiëne, eten, omgangsvormen, tijd, etiquette en onderwijs en geeft aanwijzingen hoe men er in het onderling contact het beste mee kan omgaan. En passant houdt het boekje de Nederlanders een spiegel voor omtrent hun eigen eigenaardigheden.

ISBN10: 9099566433

Studeren: van ordenen van informatie tot het schrijven van een leesbare scriptie

Studeren: van ordenen van informatie tot het schrijven van een leesbare scriptie

D. van Delft e.a. (red.) Amsterdam 2002

Studeren is een vak. Een vak dat je moet leren en dat niet iedereen komt aanvliegen. Studenten stranden vaak in hun studie omdat ze een aantal elementaire regels niet toepassen. In het hoger onderwijs wordt als vanzelfsprekend aangenomen dat de student de vaardigheden heeft om zijn studie naar behoren in te richten. Een misverstand. Daarom heeft de redactie van NRC Handelsblad een reeks handleidingen voor een succesvolle afronding van de studie samengesteld.

ISBN10: 9050185738

Studeerproblemen

Studeerproblemen

H.C. Schouwenburg Groningen 2000

Dit boek beschrijft de psychologische achtergrond van de meest voorkomende studeerproblemen, zowel in strict als in de ruimere zin.
Bij elk type problemen worden, behalve de psychologische achtergronden, tevens principes van diagnostiek en behandeling geschetst.
Dit gebeurt op een compacte manier, als een compendium, in een reeks op zichzelf staande hoofdstukken die elk ook een van deze probleemsoorten behandelen.
"Studeerproblemen" is in eerste instantie geen boek voor studenten zelf, maar vooral een naslagwerk voor begeleiders, docenten, mentoren, tutoren, studieadviseurs, studiedecanen en studentenpsychologen.
Het is gericht op het verschaffen van inzicht, waardoor in de meeste gevallen een adequate doorverwijzing kan plaatsvinden.

ISBN10: 9001793339

Adviseren als tweede beroep: resultaat bereiken als adviseur

Adviseren als tweede beroep: resultaat bereiken als adviseur

H. Nathans Deventer 2005

Om succesvol te zijn in een organisatie is beheersing van de eigen vakdiscipline niet voldoende. In dit boek wordt uit de doeken gedaan hoe men ideeën en adviezen in een organisatie wél geaccepteerd krijgt en hoe weerstanden overwonnen kunnen worden. In zes hoofdstukken lees je hoe je ideeën en adviezen in je organisatie wél geaccepteerd krijgt. Hoe je weerstanden kunt overwinnen. Daarbij komen zaken aan de orde als 'standvastig in doelen maar flexibel in methoden', rollen en rolconflicten, het opbouwen van formele en informele netwerken, het onderkennen van en omgaan met de organisatiecultuur en het ontwikkelen van de juiste adviesstrategie.

ISBN10: 9013028802

Piekeren over zelfdoding

Piekeren over zelfdoding

A.J.F.M. Kerkhof en Bregje van Spijker Amsterdam 2012

Iedereen denkt wel eens aan de dood in het algemeen. Bijvoorbeeld als er iemand is overleden of als er iemand in je omgeving ernstig ziek is. Dat is normaal en heeft verder geen gevolgen. Denken aan zelfdoding is anders. Gedachten aan zelfdoding beginnen vaak als bescherming tegen het ergste wat je zou kunnen overkomen. Maar soms krijgen gedachten aan zelfdoding iets dwangmatigs en zijn ze moeilijk te onderdrukken of te stoppen.
In dit boek wordt het denken aan zelfdoding benaderd als een bijzondere vorm van piekeren. Mogelijkheden om een emotionele crisis af te wenden worden met praktische tips beschreven. Je leert je gevoelens en dwangmatige gedachten over suicide onder controle te krijgen. 
Het boek is nuttig en nodig omdat veel mensen die met suicidaliteit worstelen het moeilijk vinden erover te praten en niet naar de huisarts of hulpverlener gaan.

ISBN10: 9461056931

Een kwestie van veerkracht

Een kwestie van veerkracht

Bahman Bahmani e.a. Utrecht

Ben je als studieadviseur, decaan, hulpverlener of op een andere manier betrokken bij hoger opgeleide vluchtelingen? Lees dan dit boek. 

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF begeleidt al sinds 1948 vluchtelingen bij een studie in Nederland. Door de jarenlange ervaring met vluchtelingstudenten heeft het UAF een goed beeld van de zaken waar zij tegen aanlopen.
Vluchtelingstudenten zijn talentvolle doorzetters die zich niet door moeilijke omstandigheden laten tegenhouden. Studeren is vaak de eerste stap naar meer autonomie en participatie in onze samenleving. Met enige materiële steun en een coach die de weg wijst kunnen ze hun kracht hervinden.

Op youtube vind je een filmpje met de co-auteur.

Dit boek kan besteld worden via de website van UAF

Kies je gelukkig

Kies je gelukkig

Bas Kast 2013

Leunen op het werk van Barry Schwartz combineert Bas Kast bevindingen van onderzoeken met een stevige zelfhulpboodschap die beoogt de lezer gelukkiger te maken bij het kiezen.
Met een goede literatuurlijst.

ISBN10: 9028425497

De wereld aan je voeten

De wereld aan je voeten

Birte Schohaus en Marijke de Vries 2013

De twintigers van nu staan centraal in dit boek. Ze hebben veel mogelijkheden en 'moeten' daarom excelleren. Hoe gaan ze daarmee om?

Ook verkrijgbaar als e-boek

ISBN10: 9035138538

De prestatiegeneratie

De prestatiegeneratie

Jeroen van Baar 2014

Analyse van de huidige drang naar succes, waarbij zowel de studenten als hun ouders aan de orde komen. Pleidooi om middelmatigheid op te zoeken in plaats van de lat steeds hoger te leggen.

Ook als e-boek verkrijgbaar.

ISBN10: 9045023563

Een vreemde wereld

Een vreemde wereld

Martine F. Delfos Amsterdam 2010

In Een vreemde wereld beschrijft Martine Delfos de wereld zoals mensen met een stoornis binnen het autismespectrum die ervaren. Extra aandacht besteedt zij aan kinderen en volwassen met een autistische stoornis die een normale of boven gemiddelde intelligentie hebben: het syndroom van Asperger en PDD-NOS.

ISBN: 9789066655331

De vrije wil bestaat niet

De vrije wil bestaat niet

Victor Lamme 2011

Lamme probeert een antwoord te vinden op de vraag wie de baas is in onze hersenen, welke delen van het brein de doorslag geven bij alledaagse keuzes en bij belangrijke beslissingen en waar in het brein het 'ik' is gezeteld. Een belangrijke rol is toebedeeld aan het onbewuste.

Ook als e-boek verkrijgbaar.

ISBN10: 9035137345

Het sociale brein van de puber

Het sociale brein van de puber

Eveline Crone 2012

Vervolg op Het puberende brein laat zien dat pubers wel degelijk te motiveren zijn, maar veelal door situaties die te maken hebben met de groep waartoe ze (willen) behoren.

Ook als E-boek verkrijgbaar.

ISBN10: 9035136667

Time to ACT!

Time to ACT!

Gijs Janen en Tim Batink Zaltbommel 2014

Basisboek voor Professionals.
Er zijn grote ontwikkelingen aan de gang binnen de hulpverlenerswereld. Nieuwe technieken als mindfulness krijgen steeds meer ruimte binnen de praktijk van de psycholoog, trainer en coach. De 'Acceptance and Commitment Therapy' (ACT) vloeit voort uit het mindfulness gedachtegoed en brengt het beste uit verschillende werelden samen. ACT bewijst dat wetenschap en spiritualiteit elkaar niet hoeven te bijten. Sterker nog: ze vullen elkaar perfect aan!

ISBN10: 9058718255

Verboden voor ouders

Verboden voor ouders

Gijs Jansen Zaltbommel 2009

Lefgasten

Lefgasten

Pia Crul 2014

De lefgasten-methode maakt gebruik van een praktijkboek dat Pia Crul in 2009 heeft geschreven en waarvan in februari 2014 de 3e druk is verschenen. Het is bedoeld voor leerlingen, ouders en docenten. Het boek omvat een zelf-ontwikkelde methode waarin stap voor stap uitgelegd wordt hoe leerlingen hun faalangst kunnen overwinnen zodat hun cijfers verbeteren en ze weer met plezier naar school toe gaan. De methode is gebaseerd op de RET-therapie.

Er is zowel een 'Lefgasten voor jongeren' als 'Lefgasten voor studenten'.

De boeken kunnen besteld worden via de website van Pia Crul.

KompASS voor studiesucces

KompASS voor studiesucces

Suzanne van Gorp en Roy Houtkamp Apeldoorn 2014

Deze wegwijzer voor begeleiders en docenten van studenten met autisme is samengesteld door studentendecanen en studiekeuzeadviseurs werkzaam bij Fontys Hogescholen. Zij hebben hun ervaring en aanpak met het werken met studenten met ASS bijeengebracht in deze uitgave. Ook studenten zijn daarbij betrokken.

ISBN10: 9044131273

Handboek conflicthantering en mediation

Handboek conflicthantering en mediation

Tjahny Bercx, Ad Kil, Rob van der Laan Alphen a/d Rijn 2006

'Handboek conflicthantering en mediation' bevat een groot aantal praktische tips, checklists, relevante adressen en websites. Iedere P&O'er die met conflicten of mediation te maken heeft, of meer wil weten over de achtergronden van conflicten in organisaties, heeft met dit boek een uitstekend praktisch werk in handen.

Bang voor conflict?

Bang voor conflict?

C.K.W. de Dreu Gorcum 2014

Een overzicht van theorieen en onderzoeksresultaten met betrekking tot verschillende soorten conflicten (in organisaties): (1) de achtergronden, (2) het psychologische proces en het gedrag van conflictpartijen, het verschijnsel conflictescalatie en het ontstaan van een conflictcultuur, (3) de positieve en negatieve gevolgen.

Conflictmanagement. Analyse, diagnostiek en interventie

Conflictmanagement. Analyse, diagnostiek en interventie

E. Giebels, M. Euwema Groningen 2006

Conflicten zijn er in allerlei vormen, van langdurig miezerig, tot een heftige stortbui. Ook de gevolgen zijn divers: soms overlast en schade, vaak ook nieuwe groei. Feit is dat je er niet omheen kunt. Daarom kun je maar beter leren er op een positieve manier mee om te gaan: Dancing in the rain. Dit boek leert je dat in vier stappen.

De kracht van oplossingen

De kracht van oplossingen

Peter de Jong & Insoo Kim Berg Amsterdam 2010

Een leerboek over gesprekstherapie als een vorm van oplossingsgerichte gespreksvoering. In tegenstelling tot de probleemoplossende methode, dat wil zeggen de een blijft meer passend bij de persoon van de cliënt, de hulpvrager, de andere is meer gericht op het probleem an sich. Dit is een zeer goed leerboek, concreet en praktisch. De schrijvers zijn werkzaam in het 'social work' en de 'family agency' in de staat Michigan. De theorie in dit boek is gebaseerd op de client-centered methode, de systeem- en communicatietheorie en de veelzijdige praktijkkennis van het 'social work' (Amerikaans maatschappelijke werk). Daarom is het boek zeer geschikt voor een brede groep van hulpverleners op HBO/WO-niveau. Toch is de benaderingswijze niet zo nieuw als het lijkt. Wat goed is, is dat het boek vernieuwend aandoet. Voorzien van een uitgebreide literatuurlijst. (Biblion recensie, Frans Peterse)

ISBN10: 9026517459

Nog slimmer! Snel en goed studeren in het HBO

Nog slimmer! Snel en goed studeren in het HBO

Mirjam Pol Amsterdam 2015

Dit is de langverwachte versie voor het HBO van de eerdere Nog Slimmer!-versie voor de universiteitsstudent. Of de student nu hogere cijfers wil halen, dezelfde cijfers in minder tijd, of iets aan hun zelfvertrouwen of concentratie doen: dit boekje kan helpen. Het is simpel, overzichtelijk en compleet. Grappig en zeer bruikbaar. Door het te lezen en de tips uit te proberen, kan behoorlijke studiewinst gegenereerd worden.

Net als in de academische variant wordt in dit boekje de werking van het brein uitgelegd als het om leren gaat, komen de meer klassieke studievaardigheden aan bod (plannen, omgaan met concentratieverlies, uitstelgedrag, verschillende tentamenvormen), en wordt als derde pijler de psychologie van het leren toegelicht ('Gedrag is meer bepalend voor studiesucces dan IQ' en 'Het maakt uit wat je denkt - Mindset'). Deze integrale aanpak levert een verfrissende en voor iedere student bruikbare aanpak op.
"Ik snap niet zo goed waarom we dit niet eerder hebben gekregen. Zou een hoop gescheeld hebben, zeg!" (Fatima, tweedejaars)

Kijk voor meer informatie op de website van Mirjam Pol.

ISBN10: 9086597084

Get Smarter! Handbook for efficient and effective studying

Get Smarter! Handbook for efficient and effective studying

Mirjam Pol Amsterdam 2014

The long awaited translation of the absolute hit Nog Slimmer! Wegwijzer voor efficient en effectief studeren, also published by VU University Press.

"What a great book! Simple, well organised and complete. Funny and very useful." (Marieke Hofman, study advisor, University of Twente)

Get smarter! is a smart handbook which helps every student in his way up to become a prefessional. In clear language and with practical examples Mrjam Pol explains how to study in an efficient and effective way: better results in less time. A smart investment!

ISBN10: 9086597009

Succesvol leren

Succesvol leren

Mirjam Pol Eindhoven 2013

Leren is leuk! Door nieuwe dingen te leren weet je meer. Je kunt meer. Je snapt zaken beter. Door nieuwe dingen te leren kun je hogerop komen binnen je werk. Je kunt nieuwe informatie en nieuwe vaardigheden gebruiken om leuke klussen binnen te hengelen. En door nieuwe dingen te leren blijf je groeien.

ISBN10: 9072594614

Studeren zonder stress

Studeren zonder stress

Mirjam Pol 2017

"Last van studiestress? Je bent zeker niet de enige. Maar gelukkig valt er veel aan te doen. Of het nu gaat om presentatie-, scriptie-, plannings- of tentamenstress: er zijn tools en tips om die effectief te bestrijden. Dit boekje legt uit hoe. Direct, deskundig en met humor. Het is gebaseerd op oude studievaardigheden en recente inzichten uit de gedragswetenschappen en modern hersenonderzoek.

ISBN10: 9086597610