Werkgroepen

Binnen de LVSA zijn verschillende werkgroepen actief. De werkgroepen zijn samengesteld uit leden en hebben telkens minimaal één vertegenwoordiger uit het bestuur.

Cursusprogramma

De organisatie en coördinatie van het cursusprogramma wordt uitgevoerd door een werkgroep van de LVSA.

Lees meer

Digitale media

De werkgroep digitale media houdt zich bezig met de website, nieuwsbrief en LinkedIn.

Lees meer

Internationaal

LVSA treedt in toenemende mate in contact met buitenlandse organisaties op het terrein van studieadvies.

Lees meer

Klachtencommissie

De LVSA kent een onafhankelijke klachtencommissie, waarbij klachten over het handelen van die studieadviseur kunnen worden ingediend.

Lees meer

Conferentie

De organisatie en coördinatie van studiedagen en conferenties is in handen van de werkgroep Studiedag en Conferentie van de LVSA.

Lees meer

Professionalisering

De afstemming van de professionaliseringstrajecten bij de verschillende universiteiten loopt via de werkgroep professionaliseringstrajecten.

Lees meer

Studiedag

De organisatie en coördinatie van studiedagen is in handen van de werkgroep Studiedag van de LVSA.

Lees meer