Contactpersonen

Het bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle universiteiten. Elk bestuurslid heeft eigen aandachtsgebieden en maakt deel uit van een of meer werkgroepen. Je kunt contact opnemen met het bestuurslid van jouw universiteit, of met het bestuurslid dat aandacht besteedt aan een onderwerp waar jij vragen over hebt.

Algemeen contact en websiteredactie

Klaar Vernaillen

Klaar Vernaillen

Voorzitter

Na een lerarenopleiding Nederlands, Duits en aardrijkskunde, een jaartje voor de klas en enkele ondersteunende, adviserende en organisatorische functies bij de afdelingen Studentenzaken en Voorlichting van de Radboud Universiteit ben ik in 2008 gestart als studieadviseur. Omdat studiesucces samengaat met een gevoel van verbondenheid met de opleiding besteed ik daar naast individuele begeleiding tijd aan.

Stuur Klaar een email

Fleur Kruijsdijk

Fleur Kruijsdijk

Secretaris

Ik zit sinds de zomer van 2014 in het LVSA bestuur als vertegenwoordiger vanuit de TU Delft, waar ik na mijn studies Sociale en Klinische Psychologie in 2008 ben gaan werken. Ik vind het leuk om me in te zetten voor de LVSA omdat het samenwerken met collega's van andere universiteiten erg past bij mij en mijn huidige functie. Momenteel werk ik voor de nieuwe bacheloropleiding Nanobiology die opgezet is als samenwerking tussen de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ik reis doordeweeks mee met onze studenten die zowel in Delft als ook in Rotterdam - Erasmus MC - colleges hebben. Het werken voor en bij twee universiteiten betekent continu afstemmen wat ik uitdagend en stimulerend vind.

Stuur Fleur een email

Bob van der Borg

Bob van der Borg

Na mijn studie Kunstgeschiedenis heb ik lang gezocht na hoe nu verder. Via prachtige omzwervingen ben ik sinds 2011 met veel voldoening werkzaam als studieadviseur van de opleiding Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en sinds 2013 ook nog bij Griekse en Latijnse Taal en Cultuur.
Ik doe mijn werk met veel plezier en dat mag ik nu ook uitdragen als bestuurslid van de LVSA.

Stuur Bob een email

Oscar van den Wijngaard

Oscar van den Wijngaard

Na een aantal jaren in de boekenwereld te hebben gewerkt en met studies geschiedenis en filosofie op zak, ben ik begin jaren ’90 in het hoger onderwijs terecht gekomen. Sinds 2003 werk ik als docent en coordinator academic advising bij het University College Maastricht. Wat mij betreft zijn studiebegeleiding, doceren en onderzoek doen nauw met elkaar verweven. Als bestuurslid van LVSA ben ik – naast internationale samenwerking – dan ook met name geïnteresseerd in het stimuleren van onderzoek als belangrijk aspect van professionalisering.

Stuur Oscar een email

Florien Pals

Florien Pals

Na mijn studie Sociologie ben ik eerst als studiecoördinator gestart, een combinatiefunctie waarin onder andere ook studieadvies taken aan bod kwamen. Ik merkte dat ik het studieadvies binnen die functie het meeste interessant vond en sinds november 2008 ben ik als studieadviseur werkzaam bij de opleiding Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Naast de dagelijkse gang van zaken heb ik de bredere context van het studieadvies altijd erg boeiend gevonden. Na bijna vijf jaar voorzitter van het UvA-brede studieadviseurs overleg te zijn geweest ben ik in mei 2014 in het bestuur van de LVSA gegaan namens de UvA. De nieuwe website en professionaliseringstrajecten zijn mijn  aandachtspunten binnen de LVSA. 

Stuur Florien een email

Gijs Elkhuizen

Gijs Elkhuizen

Na jarenlang in de juridische sector gewerkt te hebben besloot ik toch nog een opleiding te gaan volgen, een opleiding waar mijn hart ligt, het werd bos-en natuurbeheer in Wageningen. Tijdens mijn MSc was ik al werkzaam voor de opleiding op het gebied van voorlichting en werving. Na mijn afstuderen ben ik een jaar als docent actief geweest en daarna ben ik studieadviseur geworden. Het is een baan die ik met veel plezier doe. Met name de combinatie studenten en natuur bevalt me heel goed. In het LVSA bestuur ben ik bezig met LinkedIn en het LVSA cursusaanbod.

Stuur Gijs een email

Thea de Kluijver

Thea de Kluijver

Ervaring en kennis opgedaan in de gezondheidzorg en (internationaal) onderwijs (binnen- en buitenland) en Mediation zet ik (met een bèta-ondergrondje), sinds 2009 in bij mijn werk als studieadviseur bij de faculteit Electrical Engineering, Wiskunde en Informatica van de UT.
UFO-profiel; Studiedag en Conferentie; en Statuut zijn mijn speciale aandachtspunten binnen het bestuur van de LVSA.

Stuur Thea een email

Carmen Jansen

Carmen Jansen

Ik zit sinds juni 2015 in het bestuur van de LVSA als vertegenwoordiger vanuit de UU. Na mijn studie Biologie heb ik eerst een aantal jaren in het onderzoek gewerkt. Daarna heb ik jaren als communicatieadviseur bij de universiteit gewerkt. Na het behalen van mijn coaching diploma, ben ik studieadviseur geworden bij Farmacie en het Engelstalige College of Pharmaceutical Sciences. Wat ik zo leuk en mooi vind aan de LVSA is dat ze zo professioneel met professionalisering bezig zijn. Daar wil ik graag een steentje aan bijdragen.

Stuur Carmen een email

Mirthe Haas

Mirthe Haas

Na een studie staats - en bestuursrecht ben ik 15 jaar in diverse functies werkzaam geweest bij de TU Delft, waarvan ruim drie jaar als studieadviseur bij Electrotechniek. In 2000 ben ik overgestapt naar de Universiteit Leiden, waar ik ook een aantal verschillende functies heb vervuld, o.a. studieadviseur bij Wijsbegeerte. In 2007 ben ik gestart als studieadviseur/coördinator van de masteropleidingen Psychologie. In het LVSA bestuur wil ik mijn ruime ervaring inzetten ten behoeve van de professionalisering van de vereniging, zowel op nationaal als internationaal niveau. 

Stuur Mirthe een email

Erasmus Universiteit Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam

In het bestuur van de LVSA is een vacature voor een studieadviseur van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Olga van Rijn
  • Economische wetenschappen en Bedrijfskunde
  • Vrije Universiteit Amsterdam
  • De Boelelaan 1105
    1081 HV Amsterdam
  • 020-5982354

Olga van Rijn

Na mijn studie International Business aan de Universiteit van Tilburg ben ik in de commerciële sector terechtgekomen en heb ik onder andere gewerkt als recruiter voor een werving&selectiebureau. Hier ontdekte ik mijn interesse en plezier in het begeleiden van mensen in hun studie en loopbaan. Begin 2010 ben ik overgestapt naar de Vrije Universiteit, waar ik sindsdien werk als studieadviseur aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Ik vind het bijzonder om mensen te helpen vormen en ze te begeleiden tijdens een levensfase waarin belangrijke keuzes worden gemaakt. Sinds 2016 deel ik een bestuursfunctie bij de LVSA met mijn VU-collega Hanneke Hovenkamp. Ik vind het belangrijk om ons vak te blijven ontwikkelen en naar een hoger plan te trekken.

Stuur Olga een email

Hanneke Hovenkamp

Hanneke Hovenkamp

Sinds januari 2016 zit ik, samen met Olga van Rijn vanuit de VU in het bestuur van de LVSA. Ik ben al ruim 20 jaar studieadviseur aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen en sinds enige jaren voorzitter van het platform van studieadviseurs aan de VU. Zelf heb ik Culturele Antropologie gestudeerd en later een coachopleiding gevolgd. Voordat ik bij de Vu startte heb ik onder andere gewerkt in het welzijnswerk en bij vluchtelingenwerk. Het werk van een studieadviseur is de laatste jaren enorm veranderd en daarmee een dynamisch beroep. Er valt altijd wat te leren en dat maakt het werk zo leuk. Mijn aandacht gaat vooral uit naar de professionalisering van de studieadviseurs. Het is mooi en belangrijk om daarover niet alleen binnen de VU, maar ook binnen de LVSA gezamenlijk aan te werken.

Stuur Hanneke een email

Universiteit van Tilburg

Universiteit van Tilburg

In het bestuur van de LVSA is een vacature voor een studieadviseur van de Universiteit van Tilburg.