Contactpersonen

Het bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle universiteiten. Elk bestuurslid heeft eigen aandachtsgebieden en maakt deel uit van een of meer werkgroepen. Je kunt contact opnemen met het bestuurslid van jouw universiteit, of met het bestuurslid dat aandacht besteedt aan een onderwerp waar jij vragen over hebt.

Algemeen contact en websiteredactie

Oscar van den Wijngaard

Oscar van den Wijngaard

Voorzitter

Na een aantal jaren in de boekenwereld te hebben gewerkt en met studies geschiedenis en filosofie op zak, ben ik begin jaren ’90 in het hoger onderwijs terecht gekomen. Sinds 2003 werk ik als docent en coordinator academic advising bij het University College Maastricht. Wat mij betreft zijn studiebegeleiding, doceren en onderzoek doen nauw met elkaar verweven. Als bestuurslid van LVSA ben ik – naast internationale samenwerking – dan ook met name geïnteresseerd in het stimuleren van onderzoek als belangrijk aspect van professionalisering.

Stuur Oscar een email

Bob van der Borg

Bob van der Borg

Penningmeester

Na mijn studie Kunstgeschiedenis heb ik lang gezocht na hoe nu verder. Via prachtige omzwervingen ben ik sinds 2011 met veel voldoening werkzaam als studieadviseur van de opleiding Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en sinds 2013 ook nog bij Griekse en Latijnse Taal en Cultuur.
Ik doe mijn werk met veel plezier en dat mag ik nu ook uitdragen als bestuurslid van de LVSA.

Stuur Bob een email

Hanneke Hovenkamp

Hanneke Hovenkamp

Secretaris

Sinds januari 2016 zit ik in het bestuur van de LVSA. Ik ben al ruim 20 jaar studieadviseur aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen en sinds enige jaren voorzitter van het platform van studieadviseurs aan de VU. Zelf heb ik Culturele Antropologie gestudeerd en later een coachopleiding gevolgd. Voordat ik bij de Vu startte heb ik onder andere gewerkt in het welzijnswerk en bij vluchtelingenwerk. Het werk van een studieadviseur is de laatste jaren enorm veranderd en daarmee een dynamisch beroep. Er valt altijd wat te leren en dat maakt het werk zo leuk. Mijn aandacht gaat vooral uit naar de professionalisering van de studieadviseurs. Het is mooi en belangrijk om daarover niet alleen binnen de VU, maar ook binnen de LVSA gezamenlijk aan te werken.

Stuur Hanneke een email

Vera van Berlo

Vera van Berlo

Toen ik naast mijn studie Biologie in Nijmegen trainingen gaf aan studenten over zaken als studievaardigheden en timemanagement, ontdekte ik dat ik het ontzettend leuk vind om mensen een stapje verder te helpen en bij te dragen aan hun persoonlijke ontwikkeling. Daarom ben ik direct na mijn opleiding als studieadviseur aan de slag gedaan in Wageningen bij de opleidingen Biologie en Aquaculture and Marine Resource Management. En dat bevalt me heel goed! Mijn enthousiasme voor mijn vak zet ik dan ook graag in als bestuurslid.

Stuur Vera een email

Claartje Boskman

Claartje Boskman

Na mijn studie Internationale Betrekkingen ben ik bijna 14 jaar als HR-adviseur werkzaam geweest in, voornamelijk, het bedrijfsleven. In 2012 ben ik overgestapt naar de Technische Universiteit Eindhoven. Eerst in de functie als Coördinator International Exchange, vanaf februari 2015 als studieadviseur bij de faculteit Biomedische Technologie.

Sinds najaar 2016 ben ik lid geworden van het bestuur van de LVSA. Ik wil me actief inzetten bij het verder ontwikkelen van de professionalisering van studieadvisering.

Stuur Claartje een email

Mirthe Haas

Mirthe Haas

Na een studie staats - en bestuursrecht ben ik 15 jaar in diverse functies werkzaam geweest bij de TU Delft, waarvan ruim drie jaar als studieadviseur bij Electrotechniek. In 2000 ben ik overgestapt naar de Universiteit Leiden, waar ik ook een aantal verschillende functies heb vervuld, o.a. studieadviseur bij Wijsbegeerte. In 2007 ben ik gestart als studieadviseur/coördinator van de masteropleidingen Psychologie. In het LVSA bestuur wil ik mijn ruime ervaring inzetten ten behoeve van de professionalisering van de vereniging, zowel op nationaal als internationaal niveau. 

Stuur Mirthe een email

Marieke Hofman
  • Universiteit Twente

Marieke Hofman

Marie Hoogstraten
  • Universiteit van Amsterdam

Marie Hoogstraten

Carmen Jansen

Carmen Jansen

Ik zit sinds juni 2015 in het bestuur van de LVSA als vertegenwoordiger vanuit de UU. Na mijn studie Biologie heb ik eerst een aantal jaren in het onderzoek gewerkt. Daarna heb ik jaren als communicatieadviseur bij de universiteit gewerkt. Na het behalen van mijn coaching diploma, ben ik studieadviseur geworden bij Farmacie en het Engelstalige College of Pharmaceutical Sciences. Wat ik zo leuk en mooi vind aan de LVSA is dat ze zo professioneel met professionalisering bezig zijn. Daar wil ik graag een steentje aan bijdragen.

Stuur Carmen een email

Charissa van Mourik
  • International Business Administration & International Economics and Business
  • Radboud Universiteit Nijmegen
  • Heyendaalseweg 141
    6525 AJ Nijmegen
  • 024-3615910

Charissa van Mourik

Na mijn studie Business Administration aan de Radboud University ben ik sinds september 2014 werkzaam bij de Radboud Universiteit als Study Advisor en Study Abroad Coordinator voor de opleidingen International Business Administration en International Economics and Business. Sinds september 2017 ben ik lid geworden van het bestuur van de LVSA. Binnen mijn functie werk ik veel met internationale studenten. Dit vraagt veelal om een andere aanpak en met deze kennis hoop ik een bijdrage te leveren aan het bestuur van de LVSA. 

Stuur Charissa een email

Anna Slump
  • Tilburg University

Anna Slump

Ton Valk
  • TU Delft

Ton Valk

Florien Pals

Florien Pals

Na mijn studie Sociologie ben ik eerst als studiecoördinator gestart, een combinatiefunctie waarin onder andere ook studieadvies taken aan bod kwamen. Ik merkte dat ik het studieadvies binnen die functie het meeste interessant vond en sinds november 2008 ben ik als studieadviseur werkzaam bij de opleiding Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Naast de dagelijkse gang van zaken heb ik de bredere context van het studieadvies altijd erg boeiend gevonden. Na bijna vijf jaar voorzitter van het UvA-brede studieadviseurs overleg te zijn geweest ben ik in mei 2014 in het bestuur van de LVSA gegaan namens de UvA. De nieuwe website en professionaliseringstrajecten zijn mijn  aandachtspunten binnen de LVSA. 

Stuur Florien een email

Erasmus Universiteit Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam

In het bestuur van de LVSA is een vacature voor een studieadviseur van de Erasmus Universiteit Rotterdam.