Het LVSA bestuur

Elke universiteit heeft een vertegenwoordiger in het bestuur van de LVSA. Uit dit bestuur wordt het dagelijks bestuur gekozen: voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur vergadert zo'n zes keer per jaar. 

Oscar van den Wijngaard
 • University College Maastricht
 • Maastricht University
 • Postbus 616
  6200 MD Maastricht
 • 043-3885489

Oscar van den Wijngaard

Voorzitter

Na een aantal jaren in de boekenwereld te hebben gewerkt en met studies geschiedenis en filosofie op zak, ben ik begin jaren ’90 in het hoger onderwijs terecht gekomen. Sinds 2003 werk ik als docent en coordinator academic advising bij het University College Maastricht. Wat mij betreft zijn studiebegeleiding, doceren en onderzoek doen nauw met elkaar verweven. Als bestuurslid van LVSA ben ik – naast internationale samenwerking – dan ook met name geïnteresseerd in het stimuleren van onderzoek als belangrijk aspect van professionalisering.

Voor de achterwacht van Oscar is er een vacature.

Stuur Oscar een email

Bob van der Borg
 • Geschiedenis, Griekse en Latijnse Talen en Culturen
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Oude Kijk in 't Jatstraat 26
  9712 EK Groningen
 • 050-3637694

Bob van der Borg

Penningmeester

Na mijn studie Kunstgeschiedenis heb ik lang gezocht na hoe nu verder. Via prachtige omzwervingen ben ik sinds 2011 met veel voldoening werkzaam als studieadviseur van de opleiding Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en sinds 2013 ook nog bij Griekse en Latijnse Taal en Cultuur.
Ik doe mijn werk met veel plezier en dat mag ik nu ook uitdragen als bestuurslid van de LVSA.

De achterwacht van Bob is Mirjam Nederveen

Na drie jaar wiskunde studeren ben ik geswitcht ik naar theologie, met als doel een studie te doen waarbij ik meer met mensen kon werken. Na het afronden van mijn master geestelijke verzorging, kreeg ik in 2010 de kans om studieadviseur te worden bij wiskunde. Werken met wiskundigen vind ik nog steeds het allerleukste om te doen! Door mezelf te blijven professionaliseren is het werk alleen maar interessanter geworden. Een cursus als 'oplossingsgerichte gesprekstechnieken' van de LVSA heeft daarbij een belangrijke bijdrage geleverd.

Op dit moment ben ik de achterwacht van Bob. In 2020 mag ik hem opvolgen en wil ik graag bijdragen aan verdere professionalisering van studieadviseurs en het ontwikkelen van de LVSA als community van en voor studieadviseurs.

Stuur Bob een email

Hanneke Hovenkamp
 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Vrije Universiteit Amsterdam
 • Boelelaan 1105
  1081 HV Amsterdam
 • 020 5986752

Hanneke Hovenkamp

Secretaris

Sinds januari 2016 zit ik in het bestuur van de LVSA. Ik ben al ruim 20 jaar studieadviseur aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen en sinds enige jaren voorzitter van het platform van studieadviseurs aan de VU. Zelf heb ik Culturele Antropologie gestudeerd en later een coachopleiding gevolgd. Voordat ik bij de Vu startte heb ik onder andere gewerkt in het welzijnswerk en bij vluchtelingenwerk. Het werk van een studieadviseur is de laatste jaren enorm veranderd en daarmee een dynamisch beroep. Er valt altijd wat te leren en dat maakt het werk zo leuk. Mijn aandacht gaat vooral uit naar de professionalisering van de studieadviseurs. Het is mooi en belangrijk om daarover niet alleen binnen de VU, maar ook binnen de LVSA gezamenlijk aan te werken.

De achterwacht van Hanneke Hovenkamp is Marjolein Pouw.

Sinds 2005 ben ik studieadviseur bij de faculteit Geneeskunde aan het VUmc. Van oorsprong verpleegkundige, gewerkt in de psychiatrie, met asielzoekers en vluchtelingen en als trainer bij een bureau voor loopbaaninterventie.

Werken met studenten is het leukste wat ik tot nu heb gedaan, en dat al 15 jaar! De energie van deze leeftijdsgroep, de zorgen en vragen die tijdens de opleiding spelen: ik vind het heerlijk om hier bij betrokken te zijn en mijn steentje te kunnen bijdrage aan deze levensfase.

Bij de LVSA ben ik naast achterwacht van Hanneke Hovenkamp ook betrokken in de werkgroep cursussen. Het is ontzettend leuk om met enthousiaste collega’s uit het hele land bezig te zijn met de inhoud van ons beroep. Te leren van elkaar en te proberen het vak van studieadviseur op een hoger plan te tillen. Ik kan je deelname aan een werkgroep van harte aanraden!

Stuur Hanneke een email

Vera van Berlo
 • Biologie & Aquaculture and Resource Management
 • Wageningen University
 • Droevendaalsesteeg 1
  6708 PB Wageningen
 • 0317-482053

Vera van Berlo

Toen ik naast mijn studie trainingen ging geven aan studenten, ontdekte ik mijn enthousiasme voor de student en zijn/haar ontwikkeling en ben ik direct na mijn opleiding in 2016 als studieadviseur aan de slag gegaan. In Wageningen bij de opleidingen Biologie en Aquaculture and Marine Resource Management én als tijdelijke vervanger bij mijn eigen oude opleiding Biologie in Nijmegen. Naast het begeleiden van studenten, mijn hoofdtaak, was ik een tijd lang verantwoordelijk voor het professionaliseringstraject voor studieadviseurs aan de WUR en ben ik als docent/coach betrokken bij een aantal vaardigheidsvakken. Het studieadviseursvak bevalt me maar wat goed, en ik en ik zet mijn interesse voor mijn vak dan ook graag in als bestuurslid.

De achterwacht van Vera van Berlo is Martine Nieboer.

Stuur Vera een email

Mirthe Haas
 • Psychologie
 • Universiteit Leiden
 • Postbus 9500
  2300 RA Leiden
 • 071-5274635

Mirthe Haas

Na een studie staats - en bestuursrecht ben ik 15 jaar in diverse functies werkzaam geweest bij de TU Delft, waarvan ruim drie jaar als studieadviseur bij Elektrotechniek. In 2000 ben ik overgestapt naar de Universiteit Leiden, waar ik ook een aantal verschillende functies heb vervuld, o.a. studieadviseur bij Wijsbegeerte. In 2007 ben ik gestart als studieadviseur/coördinator van de masteropleidingen Psychologie. In het LVSA bestuur wil ik mijn ruime ervaring inzetten ten behoeve van de professionalisering van de vereniging, zowel op nationaal als internationaal niveau.

De achterwacht van Mirthe is Jolanda den Heijer.

Stuur Mirthe een email

Marieke Hofman
 • Technische Geneeskunde
 • Universiteit Twente
 • Postbus 217
  7500 AE Enschede
 • 053-4893300/3098

Marieke Hofman

Sinds 2000 ben ik werkzaam als studieadviseur, de eerste 5 jaar bij Geneeskunde aan de VU en vervolgens aan de Universiteit Twente bij Technische geneeskunde. Na een opleiding Geestelijke gezondheidswetenschappen (een soort klinische psychologie) in Maastricht ben ik ruim 5 jaar werkzaam geweest als trainer adviseur. Ik gaf zowel communicatie trainingen aan de politie (verhoortechnieken) als adviesvaardigheden aan verzekeraars, kortom heel gevarieerd.

In de afgelopen jaren heb ik mij naast het begeleiden van studenten, de kern van mijn werk, tevens bezig gehouden met het ontwikkelen van universiteit breed beleid op het gebied van studiebeloopbaangeleiding en daaruit voortvloeiend het ontwikkelen van een professionaliseringstraject voor studieadviseurs (BKS).

De achterwacht van Marieke Hofman is Tineke Hoeksma.

Stuur Marieke een email

Marie Hoogstraten
 • Future Planet Studies en Forensic Science
 • Universiteit van Amsterdam

Marie Hoogstraten

Na mijn studie Medische Antropologie ben ik bij het IIS (instituut voor interdisciplinaire studies) van de UvA terecht gekomen. Binnen het IIS ben ik sinds 2015 studieadviseur voor de Bachelor Future Planet Studies en de master Forensic Science. Mijn werk is erg gevarieerd, geen dag en geen gesprek zijn hetzelfde. Studenten helpen, begeleiden, voorlichten, naar ze luisteren en soms een spiegel voorhouden: dit is waarom ik elke dag met veel plezier naar mijn werk ga. Sinds 2017 ben ik lid van het bestuur van de LVSA. Ik ben overtuigd van een ‘leven lang leren’, en dat je ook veel van elkaar kunt leren. De LVSA maakt deze kennisuitwisseling mogelijk, hier wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.

Stuur Marie een email

Harald van den Meerendonk
 • Electrical Engineering
 • Technische Universiteit Eindhoven
 • Postbus 513
  5600 MB Eindhoven
 • 040 247 3761

Harald van den Meerendonk

Bestuurslid

Sinds 2016 ben ik studieadviseur voor (pre)masterstudenten Electrical Engineering bij de gelijknamige faculteit. Na zelf ook deze studie gedaan te hebben wilde ik graag een baan waar ik met mijn technische achtergrond mensen kon helpen. Na een aantal jaren in de medische ICT gewerkt te hebben, kan ik sinds 2,5 jaar iedere dag studenten én collega's helpen. In het bestuur van LVSA wil ik met mijn technische achtergrond een bijdrage leveren aan de professionalisering van de vereniging, en dan met name op het gebied van de digitale media.


De achterwacht van Harald is Désy Block

Stuur Harald een email

Charissa van Mourik
 • International Business Administration & International Economics and Business
 • Radboud Universiteit
 • Heyendaalseweg 141
  6525 AJ Nijmegen
 • 024-3615910

Charissa van Mourik

Na mijn studie Business Administration aan de Radboud University ben ik sinds september 2014 werkzaam bij de Radboud Universiteit als Study Advisor en Study Abroad Coordinator voor de opleidingen International Business Administration en International Economics and Business. Sinds september 2017 ben ik lid geworden van het bestuur van de LVSA. Binnen mijn functie werk ik veel met internationale studenten. Dit vraagt veelal om een andere aanpak en met deze kennis hoop ik een bijdrage te leveren aan het bestuur van de LVSA.

De achterwacht van Charissa is Charlot Sanders.

Stuur Charissa een email

Tineke Dijkstra
 • Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Klinische Technologie
 • TU Delft

Tineke Dijkstra

Hoi, mijn naam is Tineke! Ik ben in februari lid geworden van het LVSA bestuur, waar ik de TU Delft vertegenwoordig. Sinds september 2016 werk ik op de faculteit 3ME (Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Klinische Technologie) als studieadviseur en coördinator selectie en plaatsing. Daarnaast ben ik sinds dit academisch jaar (2017-2018) ook docente Afrikaanse literatuur aan de Universiteit Leiden.

Met mijn diverse achtergrond maak ik veel kanten van het universitaire onderwijs mee. Daarmee hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het LVSA bestuur!

Stuur Tineke een email

Anna Slump
 • School of Economics and Management
 • Tilburg University

Anna Slump

Sinds de zomer van 2016 ben ik met veel plezier werkzaam als Onderwijscoördinator aan Tilburg University, waar ik momenteel verantwoordelijk ben voor de MSc. Finance, de MSc Information Management, de International Master in Management of IT en de MSc. Information Technology for Enterprise Management . Ik geniet ervan om anderen te zien groeien en stimuleer anderen dan ook graag om zichzelf verder te ontwikkelen. Toen ik zelf nog studeerde was ik al bezig met wervende taken voor aankomende studenten en gaf ik studiekeuze voorlichting. Na het afronden van de Master Management of Cultural Diversity, ben ik werkzaam geweest in de arbeidsbemiddeling waar ik veel ervaring heb opgedaan op het gebied van (internationale) loopbaanbegeleiding en coaching, het voeren van o.a. sollicitatiegesprekken en het adviseren op HR gebied. Deze kennis zet ik nu graag in wanneer ik studenten help. Ik geniet van de onderwijsomgeving, waarin kennis en kunde voorop staan en waarin geen dag hetzelfde is. Omdat ik kennisdeling en professionalisering belangrijk vind, zet ik me graag in voor de LVSA.

De achterwacht van Anna Slump is Julie Tims.

Stuur Anna een email

Eveline Eckelboom
 • Geesteswetenschappen
 • Universiteit Utrecht

Eveline Eckelboom

Sinds 2009 ben ik werkzaam als studieadviseur bij de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Ik begeleid studenten inkomende exchange studenten en studenten in de Research Master programma’s. Daarnaast ben ik teamleider van het facultaire team Studieadvies. Met 12 collega’s begeleiden we zo’n 5000 studenten in de faculteit.

Het werk van studieadviseur is altijd in beweging, geen dag is hetzelfde. Ik houd me, naast de begeleiding van de studenten, bezig met onderwerpen als professionalisering, andere/nieuwe vormen van begeleiding en zorg voor internationale studenten. Ik wil in het bestuur van de LVSA graag bijdragen aan het creëren van voorwaarden om het beroep van studieadviseur goed uit te oefenen en aan het bevorderen van optimale studentbegeleiding.

De achterwacht van Eveline Eckelboom is Ivana Cerovecki.

Stuur Eveline een email

Marlou van Nus
 • Erasmus Universiteit Rotterdam

Marlou van Nus

Bestuurslid

Voor de achterwacht van Marlou is er een vacature

Stuur Marlou een email