Het LVSA bestuur

Elke universiteit heeft een vertegenwoordiger in het bestuur van de LVSA. Uit dit bestuur wordt het dagelijks bestuur gekozen: voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur vergadert zo'n zes keer per jaar. 

Oscar van den Wijngaard

Oscar van den Wijngaard

Voorzitter

Na een aantal jaren in de boekenwereld te hebben gewerkt en met studies geschiedenis en filosofie op zak, ben ik begin jaren ’90 in het hoger onderwijs terecht gekomen. Sinds 2003 werk ik als docent en coordinator academic advising bij het University College Maastricht. Wat mij betreft zijn studiebegeleiding, doceren en onderzoek doen nauw met elkaar verweven. Als bestuurslid van LVSA ben ik – naast internationale samenwerking – dan ook met name geïnteresseerd in het stimuleren van onderzoek als belangrijk aspect van professionalisering.

Stuur Oscar een email

Bob van der Borg

Bob van der Borg

Penningmeester

Na mijn studie Kunstgeschiedenis heb ik lang gezocht na hoe nu verder. Via prachtige omzwervingen ben ik sinds 2011 met veel voldoening werkzaam als studieadviseur van de opleiding Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en sinds 2013 ook nog bij Griekse en Latijnse Taal en Cultuur.
Ik doe mijn werk met veel plezier en dat mag ik nu ook uitdragen als bestuurslid van de LVSA.

Stuur Bob een email

Hanneke Hovenkamp

Hanneke Hovenkamp

Secretaris

Sinds januari 2016 zit ik in het bestuur van de LVSA. Ik ben al ruim 20 jaar studieadviseur aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen en sinds enige jaren voorzitter van het platform van studieadviseurs aan de VU. Zelf heb ik Culturele Antropologie gestudeerd en later een coachopleiding gevolgd. Voordat ik bij de Vu startte heb ik onder andere gewerkt in het welzijnswerk en bij vluchtelingenwerk. Het werk van een studieadviseur is de laatste jaren enorm veranderd en daarmee een dynamisch beroep. Er valt altijd wat te leren en dat maakt het werk zo leuk. Mijn aandacht gaat vooral uit naar de professionalisering van de studieadviseurs. Het is mooi en belangrijk om daarover niet alleen binnen de VU, maar ook binnen de LVSA gezamenlijk aan te werken.

De achterwacht van Hanneke Hovenkamp is Marjolein Pouw.

Stuur Hanneke een email

Vera van Berlo

Vera van Berlo

Toen ik naast mijn studie trainingen ging geven aan studenten, ontdekte ik mijn enthousiasme voor de student en zijn/haar ontwikkeling en ben ik direct na mijn opleiding in 2016 als studieadviseur aan de slag gegaan. In Wageningen bij de opleidingen Biologie en Aquaculture and Marine Resource Management én als tijdelijke vervanger bij mijn eigen oude opleiding Biologie in Nijmegen. Naast het begeleiden van studenten, mijn hoofdtaak, ben ik verantwoordelijk voor het professionaliseringstraject voor studieadviseurs aan de WUR en ben ik als docent/coach betrokken bij een aantal vaardigheidsvakken. Het studieadviseursvak bevalt me maar wat goed, en ik en ik zet mijn interesse voor mij vak dan ook graag in als bestuurslid.

Stuur Vera een email

Claartje Boskman

Claartje Boskman

Na mijn studie Internationale Betrekkingen ben ik bijna 14 jaar als HR-adviseur werkzaam geweest in, voornamelijk, het bedrijfsleven. In 2012 ben ik overgestapt naar de Technische Universiteit Eindhoven. Eerst in de functie als Coördinator International Exchange, vanaf februari 2015 als studieadviseur bij de faculteit Biomedische Technologie.

Sinds najaar 2016 ben ik lid geworden van het bestuur van de LVSA. Ik wil me actief inzetten bij het verder ontwikkelen van de professionalisering van studieadvisering.

Stuur Claartje een email

Mirthe Haas

Mirthe Haas

Na een studie staats - en bestuursrecht ben ik 15 jaar in diverse functies werkzaam geweest bij de TU Delft, waarvan ruim drie jaar als studieadviseur bij Electrotechniek. In 2000 ben ik overgestapt naar de Universiteit Leiden, waar ik ook een aantal verschillende functies heb vervuld, o.a. studieadviseur bij Wijsbegeerte. In 2007 ben ik gestart als studieadviseur/coördinator van de masteropleidingen Psychologie. In het LVSA bestuur wil ik mijn ruime ervaring inzetten ten behoeve van de professionalisering van de vereniging, zowel op nationaal als internationaal niveau. 

Stuur Mirthe een email

Marieke Hofman

Marieke Hofman

Sinds 2000 ben ik werkzaam als studieadviseur, de eerste 5 jaar bij Geneeskunde aan de VU en vervolgens aan de Universiteit Twente bij Technische geneeskunde. Na een opleiding Geestelijke gezondheidswetenschappen (een soort klinische psychologie) in Maastricht ben ik ruim 5 jaar werkzaam geweest als trainer adviseur. Ik gaf zowel communicatie trainingen aan de politie (verhoortechnieken) als adviesvaardigheden aan verzekeraars, kortom heel gevarieerd.

In de afgelopen jaren heb ik mij naast het begeleiden van studenten, de kern van mijn werk, tevens bezig gehouden met het ontwikkelen van universiteit breed beleid op het gebied van studiebeloopbaangeleiding en daaruit voortvloeiend het ontwikkelen van een professionaliseringstraject voor studieadviseurs (BKS).

Stuur Marieke een email

Marie Hoogstraten
 • Future Planet Studies en Forensic Science
 • Universiteit van Amsterdam

Marie Hoogstraten

Na mijn studie Medische Antropologie ben ik bij het IIS (instituut voor interdisciplinaire studies) van de UvA terecht gekomen. Binnen het IIS ben ik sinds 2015 studieadviseur voor de Bachelor Future Planet Studies en de master Forensic Science. Mijn werk is erg gevarieerd, geen dag en geen gesprek zijn hetzelfde. Studenten helpen, begeleiden, voorlichten, naar ze luisteren en soms een spiegel voorhouden: dit is waarom ik elke dag met veel plezier naar mijn werk ga. Sinds 2017 ben ik lid van het bestuur van de LVSA. Ik ben overtuigd van een ‘leven lang leren’, en dat je ook veel van elkaar kunt leren. De LVSA maakt deze kennisuitwisseling mogelijk, hier wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.

Charissa van Mourik
 • International Business Administration & International Economics and Business
 • Radboud Universiteit Nijmegen
 • Heyendaalseweg 141
  6525 AJ Nijmegen
 • 024-3615910

Charissa van Mourik

Na mijn studie Business Administration aan de Radboud University ben ik sinds september 2014 werkzaam bij de Radboud Universiteit als Study Advisor en Study Abroad Coordinator voor de opleidingen International Business Administration en International Economics and Business. Sinds september 2017 ben ik lid geworden van het bestuur van de LVSA. Binnen mijn functie werk ik veel met internationale studenten. Dit vraagt veelal om een andere aanpak en met deze kennis hoop ik een bijdrage te leveren aan het bestuur van de LVSA. 

Stuur Charissa een email

Tineke Dijkstra
 • Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Klinische Technologie
 • TU Delft

Tineke Dijkstra

Hoi, mijn naam is Tineke! Ik ben in februari lid geworden van het LVSA bestuur, waar ik de TU Delft vertegenwoordig. Sinds september 2016 werk ik op de faculteit 3ME (Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Klinische Technologie) als studieadviseur en coördinator selectie en plaatsing. Daarnaast ben ik sinds dit academisch jaar (2017-2018) ook docente Afrikaanse literatuur aan de Universiteit Leiden. 

Met mijn diverse achtergrond maak ik veel kanten van het universitaire onderwijs mee. Daarmee hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het LVSA bestuur!

Anna Slump
 • International Business Administration
 • Tilburg University

Anna Slump

Sinds de zomer van 2016 ben ik met veel plezier werkzaam als Onderwijscoördinator aan Tilburg University, waar ik momenteel verantwoordelijk ben voor de BSc. International Business Administration. Ik geniet ervan om anderen te zien groeien en stimuleer anderen dan ook graag om zichzelf verder te ontwikkelen. Toen ik zelf nog studeerde was ik al bezig met wervende taken voor aankomende studenten en gaf ik studiekeuze voorlichting. Na het afronden van de Master Management of Cultural Diversity,ben ik werkzaam geweest in de arbeidsbemiddeling waar ik veel ervaring heb opgedaan op het gebied van (internationale) loopbaanbegeleiding en coaching, het voeren van o.a. sollicitatiegesprekken en het adviseren op HR gebied. Deze kennis zet ik nu graag in wanneer ik studenten help. Ik geniet van de onderwijsomgeving, waarin kennis en kunde voorop staan en waarin geen dag hetzelfde is. Omdat ik kennisdeling en professionalisering belangrijk vind, zet ik me graag in voor de LVSA.

Eveline Eckelboom
 • Geesteswetenschappen
 • Universiteit Utrecht

Eveline Eckelboom

Sinds 2009 ben ik werkzaam als studieadviseur bij de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Ik begeleid studenten inkomende exchange studenten en studenten in de Research Master programma’s. Daarnaast ben ik teamleider van het facultaire team Studieadvies. Met 12 collega’s begeleiden we zo’n 5000 studenten in de faculteit.

Het werk van studieadviseur is altijd in beweging, geen dag is hetzelfde. Ik houd me, naast de begeleiding van de studenten, bezig met onderwerpen als professionalisering, andere/nieuwe vormen van begeleiding en zorg voor internationale studenten. Ik wil in het bestuur van de LVSA graag bijdragen aan het creëren van voorwaarden om het beroep van studieadviseur goed uit te oefenen en aan het bevorderen van optimale studentbegeleiding.

De achterwacht van Eveline Ekelboom is Ivana Cerovecki.