Inleiding in de Rationele Emotieve Training, algemeen

Begeleiding en gespreksvoering, De psyche

drs. Bavo van den Mooter, Studentenpsycholoog

€ 380 (€ 610 voor niet leden)

In de Driehoek, Willemsplantsoen 1c, Utrecht

Opmerkelijke gedachten als “Ik kan nooit studeren als mijn kamer niet is opgeruimd” en “Als ik er echt voor ga, zal blijken dat ik eigenlijk te dom ben voor deze studie” komen regelmatig terug in studentenbegeleiding. Maar hoe kunnen we deze gedachten gecontroleerd aan de oppervlakte krijgen, uitdagen en counteren?

Over de cursusleider(s)

drs. Bavo van den Mooter, Radboud Universiteit, werkt als studentenpsycholoog bij de Afdeling Studentenbegeleiding van de Radboud Universiteit.

Deze cursus wordt in het najaar van 2020 aanboden. De definitieve datum zal in mei 2020 bekend zijn.

Cursusinformatie


Opmerkelijke gedachten als “Ik kan nooit studeren als mijn kamer niet is opgeruimd” en “Als ik er echt voor ga, zal blijken dat ik eigenlijk te dom ben voor deze studie” komen regelmatig terug in studentenbegeleiding. Maar hoe kunnen we deze gedachten gecontroleerd aan de oppervlakte krijgen, uitdagen en counteren?

Deze cursus heeft in de vorige uitvoering een waardering van 8,6 gekregen van de deelnemers!

Doelgroep

Beginnende studieadviseur en studentenbegeleider die op dit moment nog weinig kennis en ervaring heeft op dit gebied

Doelstelling

Inzicht geven in de werkwijze en onderliggende theorie van de Rationele Emotieve Training. Duidelijk maken hoe deze werkwijze gebruikt wordt in de praktijk van studentenbegeleiding en hoe het bruikbaar kan zijn voor studieadviseurs.

Inhoud

Opmerkelijke gedachten als “Ik kan nooit studeren als mijn kamer niet is opgeruimd” en “Als ik er echt voor ga, zal blijken dat ik eigenlijk te dom ben voor deze studie” komen regelmatig terug in studentenbegeleiding. Maar hoe kunnen we deze gedachten gecontroleerd aan de oppervlakte krijgen, uitdagen en counteren? Tijdens deze inleidende cursus Rationele Emotieve Training (RET) wordt er ingegaan op de achterliggende theorie van de RET-oefening. Hoe is deze methode tot stand gekomen en wat leert dit ons verder? Verder wordt er gekeken naar de triage. Welke student komt in aanmerking hiervoor? Welke student heeft nood aan doorverwijzing? Tenslotte wordt de RET-oefening aangeleerd en ingegaan hoe dit praktisch toe te passen. Het aanleren van deze techniek zal enerzijds gebeuren via casussen uit de praktijk, anderzijds wordt er geoefend met eigen ervaringen. In dit laatste deel zal er hoofdzakelijk ingegaan worden op faalangst en uitstelgedrag.

Resultaat

Studieadviseur begrijpt de dymaniek tussen gedachten, gevoelens en gedragingen in specifieke situatie. Studieadviseur begrijpt hoe met de RET deze onderdelen analyseert kunnen worden en de student inzicht kan geven om negatieve patronen te doorbreken.

Werkwijze

Uitleg van de theorie en methode gebaseerd op geïntegreerde cognitieve gedragstherapie), uitwisseling praktijkervaring + analyse a.d.h.v. de theorie, groepsgesprek, oefenen van de methode in rollespellen.

Literatuur

Hieronder vind je een opsomming van relevante lectuur uit onze literatuurlijst. Heb je zelf een suggestie voor een interessant boek, tijdschrift of artikel over dit onderwerp? Laat het ons weten!


Geen literatuur beschikbaar

Start inschrijving:

Einde inschrijving:

Annulering mogelijk tot:

€ 380 (€ 610 voor niet leden)