Intervisie groepen begeleiden in het hoger onderwijs

Begeleiding en gespreksvoering, Visie en organisatie

drs. Bavo van den Mooter, Studentenpsycholoog

€ 380 (€ 610 voor niet leden)

In de Driehoek, Willemsplantsoen 1c, Utrecht

Intervisie is een georganiseerde, gestructureerde uitwisseling tussen medewerkers uit hetzelfde vakgebied met als doel deskundigheidsbevordering en de kwaliteit van het werk teverbeteren.

Over de cursusleider(s)

Bavo is studentenpsycholoog aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN).

Cursusinformatie

Intervisie is een georganiseerde, gestructureerde uitwisseling tussen medewerkers uit het
zelfde vakgebied met als doel deskundigheidsbevordering en de kwaliteit van het werk te
verbeteren. Deelnemers brengen knelpunten en vraagstukken uit hun werkveld in. Door het
stellen van vragen worden deelnemers gestimuleerd hun eigen oplossend vermogen in te
zetten en zo zicht te krijgen op de ingebrachte vraagstukken en hoe hier mee om te gaan.
Intervisie gebeurt op regelmatige basis heeft een vrijwillig en op gelijkwaardige karakter.

Doelgroep

Deze cursus is gericht op studieadviseurs die wil leren om op een enthousiaste en kundige
manier intervisiegroepen op te zetten en te begeleiden, binnen zijn of haar
onderwijsinstelling. 

Doelstelling

Het ultieme doel van de cursus is de deelnemer in staat te stellen om intervisiegroepen op te zetten en te coachen naar zelfsturende
groepen.

Inhoud

De cursus is gericht op het creëren van een professionele uitwisseling waarbij het geheel meer is dan de som der delen. Er wordt aandacht besteed aan het opstellen van leerdoelen en het stimuleren van een constructieve groepsdynamiek. Hierbij wordt de rol van de intervisor verkent. 

Resultaat

Na het volgen van de cursus is de studieadviseur in staat zelfstandig intervisie
binnen zijn of haar onderwijsinstelling op te zetten en te begeleiden. Eveneens krijgt men de
mogelijkheid zichzelf te ontwikkelen en rechtstreeks ervaring op te doen door persoonlijke
casuïstiek uit het werkveld in te brengen.

Werkwijze

In de bijeenkomsten wordt de theorie van intervisie methodiek uitgelegd. Casuïstiek wordt ingebracht en deelnemers worden gevraagd om leerdoelen te formuleren. In de bijeenkomsten wordt feitelijk geoefend met de behandeling van onderwerpen waarbij wisselende deelnemers de rol van intervisor zal aannemen. 

 

Literatuur

Hieronder vind je een opsomming van relevante lectuur uit onze literatuurlijst. Heb je zelf een suggestie voor een interessant boek, tijdschrift of artikel over dit onderwerp? Laat het ons weten!


Geen literatuur beschikbaar

Start inschrijving:

Einde inschrijving:

Annulering mogelijk tot:

€ 380 (€ 610 voor niet leden)