Archief cursussen

Heftige emoties en lastig gedrag, hoe ga je ermee om?

28 september 2016 Utrecht Begeleiding en gespreksvoering

Steeds vaker voeren studieadviseurs gesprekken met studenten over beladen onderwerpen. In die gesprekken kunnen de emoties hoog oplopen. De emoties van die studenten kunnen ook de studieadviseur raken. In deze cursus leer je theorie en technieken om die gesprekken met meer vertrouwen te voeren en om lastige gesprekken om te buigen.  

Meer informatie en inschrijven

NLP

24 november 2016 Utrecht De psyche

In deze cursus leer je op actieve wijze een aantal NLP-technieken waardoor je dit onbewuste gedrag bewust kunt maken, en daardoor kunt veranderen. Over dromen, doelen en krachtgevende overtuigingen, zowel bij jezelf als bij de ander.

Meer informatie en inschrijven

Begeleiding in veranderingsprocessen

9 februari 2017 Begeleiding en gespreksvoering

Je kunt als studieadviseur een cruciale schakel vormen tussen student en opleiding. In deze cursus voor de ervaren studieadviseur leer je hoe je met  jouw inzichten en vaardigheden een professionele bijdrage kunt leveren aan de continue verbetering van de kwaliteit van de opleiding.

Meer informatie en inschrijven

Conflicthantering en bemiddeling

15 maart 2017 Utrecht Mediation en onderhandeling

In het dagelijks leven hebben we allemaal te maken met conflicten. Ook in je werk als studieadviseur kunnen er door verschillende belangen conflicten ontstaan. Deze cursus laat je kennismaken met de theorie over conflicten en reikt je handvatten voor mediation aan. 

Meer informatie en inschrijven

Adviesvaardigheden

30 maart 2017 Utrecht Begeleiding en gespreksvoering

Studieadviseurs hebben dagelijks te maken met een scala aan hulpvragen of problemen. Een eenduidige oplossing lijkt lang niet altijd voorhanden. Hoe kun je in al deze situaties op een professionele wijze invulling geven aan je rol als studieadviseur?

Meer informatie en inschrijven

Het opzetten van cursussen, workshops en groepsbegeleiding

10 november 2017 Utrecht Begeleiding en gespreksvoering

Groepsbegeleiding waarin studenten ervaringen uitwisselen en het gevoel krijgen niet de enige te zijn met hun probleem, vormt een meerwaarde op de individuele begeleiding van studenten. In deze cursus leer je hoe je diverse vormen van groepsbegeleiding kunt opzetten en inzetten. 

Meer informatie en inschrijven

Eerstejaarsproblematiek

24 november 2017 Utrecht De psyche

Aan het begin van het eerste studiejaar willen we zo snel mogelijk weten of een student op z'n plek zit bij de opleiding. Vaak zijn de eerste toetsresultaten het moment waarop dit blijkt. Bij slechte resultaten kunnen er echte diverse oorzaken zijn. Deze cursus geeft inzicht in de veel voorkomende probleemgebieden en leert je daarover het gesprek met studenten aan te gaan. 

Meer informatie en inschrijven

Stressmanagement en Faalangstbegeleiding

5 februari 2018 Utrecht Begeleiding en gespreksvoering

In de top 8 van ‘meest voorkomende psychische klachten onder studenten’ staat stress op de derde plaats (onderzoek Landelijke studentenvakbond 2013). Niet verwonderlijk dat studieadviseurs steeds vaker te maken hebben met studenten die kampen met stress- en burn out klachten en die onderpresteren als gevolg van stress.

Meer informatie en inschrijven

Oplossingsgerichte gesprekstechnieken, algemeen

6 maart 2018 Utrecht Begeleiding en gespreksvoering

Tijdens de workshop kun je kennismaken met een aantal oplossingsgerichte technieken. De workshop is gericht op ervaren. Deze benadering laat u anders kijken naar uw studenten en hun vragen.

Meer informatie en inschrijven

Inleiding in de Rationele Emotieve Training, algemeen

15 maart 2018 Utrecht Begeleiding en gespreksvoering

Opmerkelijke gedachten als “Ik kan nooit studeren als mijn kamer niet is opgeruimd” en “Als ik er echt voor ga, zal blijken dat ik eigenlijk te dom ben voor deze studie” komen regelmatig terug in studentenbegeleiding. Maar hoe kunnen we deze gedachten gecontroleerd aan de oppervlakte krijgen, uitdagen en counteren?

Meer informatie en inschrijven

Succesvol studeren

16 maart 2018 Utrecht De studie

Je wordt veelal als eerste geconfronteerd met de problemen van studenten. Vaak schuifelen ze binnen met neergebogen hoofd. Ze komen niet verder dan “Het gaat gewoon niet”. De student weet zelf niet wat daaraan ten grondslag ligt, laat staan wat hij/zij er aan moet doen. Het is dan jouw moeilijke taak om er achter te komen waarin de student tekort schiet en te bepalen wat gedaan moet worden.

Meer informatie en inschrijven