Cursusaanbod

Het cursusjaar 2018 bestaat uit enkele klassiekers, een nieuwkomer en een cursus die vanwege de grote vraag vaker geprogrammeerd is.
Zowel het voor- als het najaar trappen we af met 'Stressmanagement en Faalangstbegeleiding'. In het voorjaar volgen de klassiekers 'Oplossingsgerichte gesprekstechnieken', 'Inleiding in de RET' en 'Succesvol Studeren'. In het najaar kun je naast de klassieker 'Keuzebegeleiding' ook nog kiezen voor 'Provocatief Coachen' of 'Mindset'.
 
Heb je zelf kennis en ervaring die je wilt delen met collega's in de vorm van een workshop of training? Neem dan contact op via het contactformulier op de website.

Stressmanagement en Faalangstbegeleiding

5 februari 2018 Utrecht Begeleiding en gespreksvoering

In de top 8 van ‘meest voorkomende psychische klachten onder studenten’ staat stress op de derde plaats (onderzoek Landelijke studentenvakbond 2013). Niet verwonderlijk dat studieadviseurs steeds vaker te maken hebben met studenten die kampen met stress- en burn out klachten en die onderpresteren als gevolg van stress.

Meer informatie en inschrijven

Oplossingsgerichte gesprekstechnieken, algemeen

6 maart 2018 Utrecht Begeleiding en gespreksvoering

Tijdens de workshop kun je kennismaken met een aantal oplossingsgerichte technieken. De workshop is gericht op ervaren. Deze benadering laat u anders kijken naar uw studenten en hun vragen.

Meer informatie en inschrijven

Inleiding in de Rationele Emotieve Training, algemeen

15 maart 2018 Utrecht Begeleiding en gespreksvoering

Opmerkelijke gedachten als “Ik kan nooit studeren als mijn kamer niet is opgeruimd” en “Als ik er echt voor ga, zal blijken dat ik eigenlijk te dom ben voor deze studie” komen regelmatig terug in studentenbegeleiding. Maar hoe kunnen we deze gedachten gecontroleerd aan de oppervlakte krijgen, uitdagen en counteren?

Meer informatie en inschrijven

Succesvol studeren

16 maart 2018 Utrecht De studie

Je wordt veelal als eerste geconfronteerd met de problemen van studenten. Vaak schuifelen ze binnen met neergebogen hoofd. Ze komen niet verder dan “Het gaat gewoon niet”. De student weet zelf niet wat daaraan ten grondslag ligt, laat staan wat hij/zij er aan moet doen. Het is dan jouw moeilijke taak om er achter te komen waarin de student tekort schiet en te bepalen wat gedaan moet worden.

Meer informatie en inschrijven

Stressmanagement en Faalangstbegeleiding, najaar

24 september 2018 Utrecht Begeleiding en gespreksvoering

In de top 8 van ‘meest voorkomende psychische klachten onder studenten’ staat stress op de derde plaats (onderzoek Landelijke studentenvakbond 2013). Niet verwonderlijk dat studieadviseurs steeds vaker te maken hebben met studenten die kampen met stress- en burn out klachten en die onderpresteren als gevolg van stress.

Meer informatie en inschrijven

Provocatief coachen

3 oktober 2018 Utrecht Begeleiding en gespreksvoering

Humor, warmte en uitdaging vormen de basishouding. Je zegt wat je denkt maar doet daar een flinke schep bovenop. Je ontregelt en doorbreekt vaste patronen. De student zal deze manier van begeleiden als bijzonder inspirerend ervaren.

De studenten ontwikkelen een onderzoekende houding en nemen meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces.

Meer informatie en inschrijven

Mindset – Het maakt uit wat je denkt

15 november 2018 Utrecht Begeleiding en gespreksvoering

Tijdens deze tweedaagse cursus wordt uitgebreid ingegaan op de definitie en werking van mindsets en de mogelijke toepassingen binnen de eigen organisatie.

Meer informatie en inschrijven

Keuzebegeleiding, algemeen, 2018

22 november 2018 Utrecht Begeleiding en gespreksvoering

Een deel van de vragen van studenten die op je spreekuur komen gaan over keuzes maken. Soms volstaat het geven van informatie als begeleiding, soms een advies, maar er zijn ook studenten die daarmee niet geholpen lijken te zijn. Het is soms het kiezen zelf wat lastig voor ze is. Het begeleiden van deze studenten kan veel tijd kosten en soms ook frustrerend zijn.

In deze training wordt aandacht besteed aan het herkennen van verschillende soorten keuzes en achterliggende problematiek.

Meer informatie en inschrijven